Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Thông tin học lực - hạnh kiểm
Thông tin đăng ký
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm
0.00 điểm

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT Tổ hợp môn Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
1 (A00):Toán, Vật lí, Hóa học
2 (A01):Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3 (B00):Toán, Hóa học, Sinh học
4 (C00):Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
5 (D01):Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 (D03):Toán, Vật lí, Lịch sử
7 (A02):Toán, Vật lí, Sinh học
8 (A04):Toán, Vật lí, Địa lí
9 (A06):Toán, Hóa học, Địa lí
10 (B02):Toán, Sinh học, Địa lí
11 (C01):Ngữ văn, Toán, Vật lí
12 (C02):Ngữ văn, Toán, Hóa học
13 (D07):Toán, Hóa học, Tiếng Anh
14 (D10):Toán, Địa lí, Tiếng Anh
15 (D14):Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
16 (D15):Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
17 (DA01):Toán, Tin, Tiếng Anh
18 (C19):Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
Tổ hợp môn có điểm cao nhất Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
Điểm xét tuyển
Lưu ý: Thí sinh được chọn tối đa 3 nguyện vọng
Thông tin khảo sát

Bạn biết đến TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG qua thông tin nào? (Có thể check chọn nhiều hơn 1 đáp án)

Thông tin khác
Hoàn tất đăng ký

Chọn mã khác