PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MIT UNIVERSITY VIETNAM - 2024
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Địa chỉ hộ khẩu thường trú
Địa chỉ nhận giấy báo
Thông tin học lực
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
TB HKI năm lớp 11 +TB HKII năm lớp 11 +TB HKI năm lớp 12
TB năm lớp 12 môn 1 +TB năm lớp 12 môn 2 +TB năm lớp 12 môn 3
Cả năm Lớp 12
Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM
Kết quả thi THPT quốc gia
Thông tin khảo sát
Bạn biết đến trường qua thông tin nào? (Chọn 1 đáp án)
Hoàn tất đăng ký
Chọn mã khác