PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MIT UNIVERSITY VIETNAM - 2023
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Thông tin học lực
Ngành nghề đăng ký

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
TB năm lớp 12 môn 1 +TB năm lớp 12 môn 2 +TB năm lớp 12 môn 3
Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM
Kết quả thi THPT quốc gia
TB HKI năm lớp 11 +TB HKII năm lớp 11 +TB HKI năm lớp 12
Cả năm Lớp 12
Thông tin khảo sát
Bạn biết đến trường qua thông tin nào? (Chọn 1 đáp án)
Hoàn tất đăng ký

Chọn mã khác